Title page for a revised and updated text in Ukrainian - Mennonite Architecture

Menno
            ArchitectureOdessa Archives

Winnipeg architect and architectural historian Rudy Friesen (rudypfriesen@gmail.com) has spent much of his life chronicling the architecture and design history as it impacted on the social history of the northern European Mennonites or “baptism minded” people as they called themselves. This half a millennium story intersected with major European developments from the early Reformation to post Soviet Russia, spanning half of the world’s time zones.

His first book, Into the Past, was published in 1996. His much enlarged second book, Building on the Past, was published in 2004  It was then translated into Ukrainian and published as Mennonite Architecture.

Understandably there were some factual errors and also idiomatic usages which did not translate well into modern Ukrainian, a language itself in transition.

Dnepropetrovsk historian Natalya Venger (nataliyavenger@yahoo.com), herself having been immersed in German and Mennonite archival recovery in Ukraine, undertook a comprehensive review of the Ukrainian text.

It is this helpful text that we are now publishing on the Internet. Of course we would like to have the many photographs, engravings and documents included in the published books, but we feel it is more important to tell the Mennonite story with greater accuracy just now at a time of decommunization in Ukraine. There will soon be Mennonite street names reappearing in eastern Ukraine and the residents are eager to learn about this recovered history.

The online re-publication includes Venger’s own introductory notes and nineteen chapters of revised text.

Friends of the Mennonite Centre in Ukraine -  2016


Руді Фрізен – архітектор та історик архітектури, що проживає та працює у м. Вінніпег (Канада), багато років свого життя приділив вивченню історії архітектури та дизайну, досліджуючи те, як ці види мистецтва впливали на соціальну історію північноєвропейських менонітів, або, як вони самі себе називали, прихильників баптизму. Майже півтисячірічна історія менонітських громад  відбувалась на тлі найважливіших подій європейського минулого – від часів ранньої Реформації до пострадянського періоду, розгорталась на території майже половини часових поясів земної кулі.
.
Перша книга Руді Фрізена «У минуле» побачила світ в 1996 р.  Її наступне, перероблене та доповнене видання було надруковане англійською в 2004 р. під назвою «Відбудовуючи минуле».  Саме ця книга була перекладена на українську та запропонована читачеві під назвою «Менонітська архітектура».
Зрозуміло, що переклад був нелегкою справою, і в україномовній версії після друку книги були знайдені фактичні та ідіоматичні помилки.
Дніпропетровський історик Наталія Венгер, яка також упродовж довгого часу здійснює архівні дослідження сюжетів, пов’язаних з історією менонітського та німецького населення України,  погодилась виконати наукове редагування українського тексту.

Пропонуємо читачеві ознайомитись з он-лайн версією цього тексту. Звичайно, ми хотіли б додати до тексту велику кількість фотографій та фотодокументів, що вимагало додаткового часу на підготовку публікації, Але ми вважаємо важливим ознайомити українців з книгою саме зараз, коли Україна проходить через процеси декомунізації.  Ми сподіваємось, що на Україні з’являться назви вулиць, пов’язані з менонітською історією, і місцеві мешканці захочуть дізнатись  більше про минуле громад. 

Он-лайн версія книги Руді Фрізена включає вступ, написаний Наталією Венгер, та 19 розділів тексту, відредагованого з позицій історика-дослідника означеної проблеми. 
 
Друзі Менонітського центру в Україні – 2016

Mennonite Centre Homepage  Title page   Introduction  Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6Chapter 7Chapter 8, Chapter 9, Chapter 10Chapter 11, Chapter 12, Chapter 13, Chapter 14, Chapter 15, Chapter 16, Chapter 17, Chapter 18, Chapter 19